Volwassenen

Heb jij het gevoel dat je vastloopt. Contacten met je omgeving verstoord raken en je niet meer in staat bent dat verstoorde evenwicht te herstellen. Heb jij korter of langere tijd geleden te maken gehad met; verlies van je werk, een overlijden van een dierbare, overspoelende gevoelens ten gevolge van een verlieservaring, verlaat verdriet, seksueel misbruik, verlies door suïcide of anders. Wil je hulp bij het om leren gaan met deze verwarrende en/of overspoelende gevoelens. Weet je welkom in mijn praktijk. Ik weet uit ervaring hoe spannend het kan zijn om die eerste stap te zetten. In gedachten heb je dit al gedaan, doordat je op deze site terecht bent gekomen. Ik wens je een plek waar jij jezelf mag zijn en op jouw eigen wijze en tempo aan de slag kan met jouw hulpvraag. Ieder rouwproces is uniek. Ook jouw rouwproces is dat! Rouwen vraagt de eigen emoties toe te laten en te doorvoelen. Door je rouw te nemen weer in contact kunnen komen met je hart en gevoelens van liefde toe te kunnen laten. Je opnieuw te hechten en verbindingen aan te gaan. Niet ieder rouwproces kent trauma, maar ieder trauma kent wel rouw. Vanuit vertrouwen en verbinding nodig ik je uit om te onderzoeken waar je vraag ligt. Om weer in contact te komen met wie je ‘in wezen bent’!

Begeleiding bij rouw

De uitgangspunten vanuit het systemisch werk geven mij een kader om persoonlijke problemen in een grotere context te plaatsen. Het traumawerk en rouwverwerking geven daarin een verdieping. De begeleidingsvorm is afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit bij jou. Middels gesprekken, lichaamsgericht werken, familieopstellingen of bijv. diverse creatieve werkvormen onderzoeken we hoe je je hulpvraag kan uitwerken.

We volgen jouw tempo. Je leert omgaan met overspoelende emoties. We onderzoeken je beweging middels lichaamsgericht werken, experimenteren met nieuwe vormen van contact maken in een veilige context. Je hebt inzicht in jouw overlevingsmechanismen. Je kunt je beter ontspannen. Je emotionele pijn verminderd. Je hebt meer inzicht in jezelf en hoe jij de verliezen hebt overleefd. Je maakt contact met je lichaam, waardoor je beter weet wat je wel of niet wilt. Daardoor kun je duidelijk grenzen aangeven en ervaar je meer keuzemogelijkheden.

Begeleiding bij trauma

Een trauma verbrijzelt iemands veilige aannames over de wereld om zich heen. Emoties, die te overweldigend zijn om te kunnen verwerken worden afgesplitst van het gevoel en als het ware in bevroren en gefragmenteerde toestand opgeslagen op een afgesloten plek. Het is alsof er kortsluiting optreedt. De energie die vrijkomt bij het ervaren van een traumatische gebeurtenis, zoals woede en angst wordt in het lichaam vastgehouden, omdat het tonen ervan de situatie zou verergeren. Ook bijv. psychische of lichamelijke verwaarlozing of mishandeling kunnen tot trauma leiden. Of als er een vroeg overleden ouder was of een ouder die psychisch onvoorspelbaar in gedrag was.

Het lichaam weet het allemaal nog. Het slaat herinneringen aan trauma op. Spanning, woede, angst en verdriet worden als verborgen ladingen in het lichaam opgeslagen en hoe langer de traumagevoelens worden weggedrukt, hoe vaster de beschermende structuren eromheen lijken te worden. Door externe triggers kunnen emoties en lichaamsreacties echter makkelijk wakker worden geroepen. Op termijn geeft dit posttraumatische stress symptomen op gebied van lichaam, gedrag, emoties en psyche, die effect hebben op onze waarnemingen, welzijn en relaties.

Onverwerkt trauma heeft grote impact op het vertrouwen in mensen. Trauma laat zijn sporen achter in o.a. het ervaren van veiligheid en het kunnen aannemen van steun en geborgenheid en intimiteit. Het beïnvloedt de kwaliteit van belangrijke relaties met partners, kinderen, collega’s en vrienden.

Klachten kunnen pas verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen traumagevoelens doorvoeld en verwerkt zijn. Dit proces vergt rust, verdieping, vertraging, respect, belichaming en vertrouwen. We onderzoeken in traumaverwerking alle gebieden: fragmentatie, emoties, overtuigingen, identiteit, lichaam, hechting en de trauma’s van het systeem. Belangrijk deel van het werk bestaat uit het onderzoeken van hoe je hebt overleefd. Welke maskers hebben zich gevormd.

Een manier van werken in mijn aanbod bij het verkennen en helen van trauma is IoPT, de afkorting van Identiteitsgerichte psychotraumatheorie en therapie naar Prof. Dr. Franz Ruppert. Dit is een opstellingsmethode waarin we werken met opstellingen met het verlangen. In deze opstellingsmethode staat je identiteit -wie je bent- centraal. De startpunt van de opstelling begint met het formuleren van een verlangen of intentie. Met andere woorden: wat is je intentie, wat wil je graag bewerkstelligen voor jezelf in de toekomst?

Omdat de heling plaats vindt in het nu besteden we tijd aan ontdooien, kalmeren, de pijn onder ogen zien. Je leert zorg en verantwoordelijkheid dragen voor jezelf vanuit hartenergie. Je ontwikkelt je lichaamsbewustzijn. Je leert je opnieuw hechten in een setting van stabiliteit, holding en steun. Om stap voor stap nieuwe ervaringen te leren en steeds meer thuis te komen bij jezelf!

‘Wij kunnen niet aan onze geschiedenis ontsnappen, zelfs wanneer we ons voornemen dat te doen. Wij dragen de geschiedenis in ons, zelfs wanneer die voor ons verborgen blijft of wanneer we denken dat ze voor anderen verborgen blijft’ -Hemmerechts

 

Tarieven

Kennismakingsgesprek 
Het kennismakingsgesprek is gratis. Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken welke hulpvraag je hebt en of deze passend is bij het aanbod. Tevens onderzoeken we ook of er een wederzijdse klik is.
Consult-Begeleidingsduur
€95,00 per uur/ €125,00 per 1,5 uur. Individuele begeleiding is vrijgesteld van BTW. Tarieven gelden ook voor (beeld)belafspraken.
Indien gewenst kan een schriftelijk verslag worden gemaakt van de begeleiding.