Volwassenen

Heb jij korter of langere tijd geleden te maken gehad met; verlies van je werk, een overlijden van een dierbare, overspoelende gevoelens ten gevolge van een verlieservaring, verlaat verdriet, seksueel misbruik of anders. Wil je hulp bij het om leren gaan met deze verwarrende en/of overspoelende gevoelens. Weet je welkom in mijn praktijk. De uitgangspunten vanuit het systemisch werk geven mij een kader om persoonlijke problemen in een grotere context te plaatsen. Het traumawerk en rouwverwerking geven daarin een verdieping. De begeleidingsvorm is afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit bij jou! Met als doel heling en vergroten van veerkracht. Dit alles op jouw tijd en tempo! Ik loop graag een tijdje met je op.