Rouw in de klas

Doelgroep

Leerkrachten, IB’ers en onderwijsassistenten/ondersteuners uit het PO. Docenten, zorgcoördinatoren en
mentoren VO.

Waar gaat het over?

“Rouw, dat is ons pakkie an niet, dat is voor thuis en niet voor school’!

Was dat maar waar! Rouw, daar kun je niet omheen. Iedereen krijgt ermee te maken. Het is overal aanwezig en
in deze tijd actueel met alles wat er in de wereld gebeurt. Ook in iedere groep kom je het tegen. Een training
over rouw bij kinderen in de klas. Wat is rouw eigenlijk? Hoe kun je dit als leerkracht of IB’er of
onderwijsondersteuner herkennen en welke ondersteuning kun je bieden? Hoe herken je signalen en kun je
aansluiten bij de behoeften van een leerling? Niet iedere rouw kent trauma, maar ieder trauma kent rouw.
Kortom een training over rouw en de gevolgen hiervan bij kinderen. Wat is het nut van het hebben van kennis
over rouw? Dat kom je te weten tijdens deze training. Omdat school ook een plek is waar je leert over het leven
i.p.v. overleven.

Deel 1

 • Je hebt kennis van de inhoud definities van rouw en kunt diverse voorbeelden benoemen
 • Je hebt kennis van diverse overlevingsstrategieën
 • Je hebt kennis van de verliescirkel
 • Je hebt kennis van het duale procesmodel
 • Je hebt kennis van de verschillende rouwtaken
 • Je kan uitleggen welke invloed rouw heeft op het brein van de leerling en de mo gelijke consequenties hiervan voor de leerling in de klas.
 • Je hebt kennis van de invloed van rouw in de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen in de basisschoolleeftijd

Deel2

 • Je kunt de onderstaande begrippen hanteren en concretiseren en kenmerken benoemen
 • Duale procesmodel
 • Je bent in staat om de verliescirkel te vertalen naar concreet waarneembaar gedrag
 • Je bent in staat om een aantal interventies te benoemen en toe te passen in de praktijk.
 • Je kunt het verschil tussen rouw en trauma aangeven
 • Je kunt a . d . h .v. een casus concrete interventies beschrijven die passend zijn voor jou, de leerling, groep, ouders en school.
 • Tijdens deze training is er ook ruimte voor inspiratie/boeken en materialen.

Algemeen

 • Training wordt voor zover mogelijk op maat aangeboden.
 • Kosten voor deze training in overleg.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.