Trainingen

Wanneer begeleiding?

Verlies maken we jammer genoeg ook al op jonge leeftijd mee. Niets is dan meer zoals het was. Verwarring, boosheid, verdriet, angst en onveiligheid zijn dan emoties die de kop op steken. Soms zelf traumatisch. Met steun van ouders, familie, school en omgeving lukt het in veel gevallen om te rouwen en op een nieuwe manier verder te gaan. Het is normaal dat een kind tijdelijk reacties vertoont die hij/zij normaal niet laat zien. De vraag is niet hoe het kind of de jongere zich anders gedraagt, maar hoe lang.

Het kan zijn dat er begeleiding nodig is als een kind of de jongere na meerdere maanden een patroon vertoont zoals:

  • voortdurend triest zijn
  • geen controle over stemmingen
  • gevoelens van waardeloosheid en zelfverwijt
  • zichzelf verwaarlozen
  • onverschillig tegenover school en vroegere hobby’s
  • gejaagd, kan zich niet ontspannen met vrienden
  • overdadig gebruik van alcohol en drugs
  • vermoeidheid en slecht slapen
  • slechte cijfers (onderpresteren op school)

Kortom, een kind loopt tijdelijk vast. Samen met het kind of de jongere (en ouders/verzorgers) bekijken we de impact van het verlies en gaan we aan de slag om te leren gaan met overspoelende emoties. De schatkist biedt dan begeleiding op maat om samen weer verder te kunnen.

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek is er ruimte om te bespreken wat de hulpvraag is en leg ik uit wat mijn werkwijze is. Blijkt na de kennismaking een wederzijdse klik, dan maken we verdere afspraken en plannen we intakegesprek. Mocht tijdens de kennismaning duidelijk worden dat er iets anders nodig is dan kan ik meedenken in het verder verwijzen. Ik werk vanuit de contextuele/systemische benadering en zal waar nodig ook ouders of andere belangrijke aanwezigen voor het kind uitnodigen om bij een begeleidingssessie aanwezig te zijn.

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mailen of bellen kan ook! info@deschatkistverlies.nl of 06 -18435459

Maak een afspraak

Tranenthee

Tranenthee

Uil pakte de ketel uit de kast.
‘Vanavond ga ik tranenthee zetten,’ zei hij.

Hij zette de ketel op zijn schoot.
‘Zo,’ zei Uil, ‘ik ga beginnen.’

Arnold Lobel
tranenthee