wie zijn wij

Door o.a. persoonlijke ervaring bij rouw en verlies in onze eigen levens is het idee uitgegroeid naar concrete stappen tot deze plek voor kinderen en jongeren. Roza is op 13-jarige leeftijd haar vader verloren aan de gevolgen van kanker. De ervaring in de stilte en het zwijgen je verdriet te moeten opschorten heeft ertoe bijgedragen een plek te willen creëren voor kinderen en jongeren waar er gewoon over de dood gepraat kan worden. Alie Bootsma is op haar 39ste getrouwd met een weduwnaar, vader van twee kinderen. Vanuit die kant heeft ze ervaren hoe het verlies van een moeder doorwerkt en meegaat in alle fasen, bij allebei op een eigen wijze.

In de vele gesprekken die we voerden borrelde steeds meer het verlangen op om samen een plek te bieden aan al die kinderen en jongeren die te maken hebben met een jong verlies. Een veilige bedding bieden waarbinnen alles doodgewoon besproken mag worden. In de naam zit ook de uitdaging. De dood is niet gewoon, maar het bespreken hiervan zou een doodgewoon onderdeel van onze samenleving mogen zijn. We hebben beiden ervaren hoe ingewikkeld het kan zijn voor volwassenen om kinderen en jongeren in hun omgeving uit te nodigen om hierover het gesprek aan te gaan.

Samen hebben we verschillende scholingen, opleidingen en trainingen gevolgd vanuit de contextuele benadering waarbij we hebben geleerd en ervaren dat het van groot belang is de gehele context in beeld te hebben en waar mogelijk te betrekken.
In mei 2021 hebben we rouwgroep ‘Doodgewoon’ gelanceerd. We zijn zeer enthousiast en hopen die plek te zijn waar kinderen en jongeren even op verhaal kunnen komen.

Om zicht krijgen op zichzelf en de kwaliteiten die ze hebben. De veerkracht die zij bezitten, voelbaar te maken om met dat steuntje in de rug verder te kunnen. Om niet alleen maar te hoeven overleven maar ook te kunnen doorleven. Door preventief te werken met de kinderen en jongeren kunnen er eventuele stagnaties voorkomen worden en is specialistische hulpverlening misschien niet nodig.

Kortom…een plek waar kinderen en jongeren welkom zijn met hun verhaal!

rouwgroep doodgewoon

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mailen of bellen kan ook! info@deschatkistverlies.nl of 06 -18435459

Maak een afspraak