Missie

Ieder mens bezit een schat aan mogelijkheden en kwaliteiten.  Een kind kan bij verliezen, omstandigheden en rouw in zijn/haar ontwikkeling stagneren. Samen onderzoeken we wat er voor nodig is om zicht te krijgen op ‘dat’ wat er is. Om op maat en eigen wijze weer toegang te krijgen tot de schatten en de kracht die het kind/jongere bezit. Ik houd hierbij rekening met leeftijd en ontwikkelingsfase. Vandaar de naam “De Schatkist”.

We gaan op ontdekkingstocht om zicht te krijgen op wat zich aandient en wat het kind of de jongere nodig heeft om weer toegang te krijgen tot die schatten. Er wordt bij verlies vaak gesproken over ‘verwerken’. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit niet bestaat en we als mens de verliezen die we meemaken verweven in ons verdere leven. Hier betekenis aan geven om vervolgens deze verliezen in iedere ontwikkelingstaak weer te kunnen ontmoeten en verder te gaan. Een verlies is nooit weg of over!

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mailen of bellen kan ook! info@deschatkistverlies.nl of 06 -18435459

Maak een afspraak

Wereld

Er leeft een wereld in jou.

Je kunt afscheid nemen van je familie en vrienden.
En kilometers bij ze vandaan gaan wonen, maar...
Je zult ze altijd bij je dragen in je hart, je hoofd, Je maag, omdat je niet alleen in een wereld leeft,
Maar er leeft een wereld in jou.

Vrij vertaald naar Frederik Buechner,
Telling the Truth
wereld