De Schatkist

‘Rouw is de achterkant van liefde’ en een normaal proces dat tijd en ruimte kost.  Een uniek proces, zoals een vingerafdruk. Kinderen hebben nog te leren wat voor gevoelens er allemaal bestaan en hoe je hiermee om kan gaan. Jonge kinderen begrijpen de onomkeerbaarheid van een verlies nog niet of niet goed. Jongeren vaak wel, maar hebben een ander ontwikkelingsaspect dat een grote rol speelt, namelijk het losmaken van het gezin.

Het komt ook voor dat een kind of jongere meer nodig heeft dan de beschikbare volwassenen of je hebt als ouders-omgeving een ‘niet pluis gevoel’. Verlies en rouw kan tijdelijk het zicht op zichzelf of de toekomst belemmeren. Verdriet dient zich in golven aan en het kan lijken alsof het kind en/of de jongere delen van zichzelf lijken kwijt te raken. Gevolg hiervan kan zijn dat kinderen en jongeren veranderen in hun gedrag en dit langdurig aanhoudt. Dan is het belangrijk om deze gevoelens te delen en met elkaar te bespreken welke hulp het meest geschikt is op dat moment voor dat kind en die jongere.  Binnen deze begeleiding is aandacht voor de gehele context van het kind en de jongere zelf. Een kind staat in verbinding met zijn familie en omgeving. Invloeden vanuit deze context kunnen een belangrijke bron van steun zijn.

Rouw gaat over meer dan alleen een verlies door een overlijden. Het verlies van je baan, een echtscheiding, misbruik etc. geven rouwreacties. Niet ieder rouw kent trauma, wel ieder trauma kent rouw. Rouw vraagt dan tijd om deze gevoelens toe te laten. Alsnog te doorvoelen en doorleven in een veilige bedding van vertrouwen.

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mailen of bellen kan ook! info@deschatkistverlies.nl of 06 -18435459

Maak een afspraak

Wereld

Er leeft een wereld in jou.

Je kunt afscheid nemen van je familie en vrienden.
En kilometers bij ze vandaan gaan wonen, maar...
Je zult ze altijd bij je dragen in je hart, je hoofd, Je maag, omdat je niet alleen in een wereld leeft,
Maar er leeft een wereld in jou.

Vrij vertaald naar Frederik Buechner,
Telling the Truth
wereld