Over Mij

Mijn naam is Roza Boer-Weeda, (1975) getrouwd met André en moeder van een zoon en 2 dochters. Als rouw en trauma therapeut bied ik een divers aanbod voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Uit eigen ervaring weet ik hoe pijnlijk en ingewikkeld het kan zijn om als jong kind te leven met verlies. Mijn eigen levensgebeurtenissen zijn een drijfveer voor mijn werk. Thema’s als rouw, trauma, verlies en misbruik hebben mij o.a. geleerd wat veerkracht, lef en daadkracht betekent. Door persoonlijke ervaring en daarnaast de kennis en ervaring vanuit diverse opleidingen: Basisopleiding Omgaan met verlies aan “land van rouw”, therapeutische verdiepingsopleiding en diverse trainingen en ‘leergang omgaan met trauma’ praktijk Parabel, wil ik een begeleidingsaanbod creëren voor jongeren, volwassenen en gezinnen om te leren gaan met zowel verlieservaringen als om leren gaan met gevolgen van trauma. Daarnaast bied ik informatie voor opvoeders/ondersteuners, scholen, zorginstanties middels trainingen of workshops.

Missie

Ieder mens bezit een schat aan mogelijkheden en kwaliteiten. Verliezen, omstandigheden en rouw en trauma kunnen ertoe bijdragen dat je tijdelijk niet meer bij jezelf en je kwaliteiten kan komen. Samen onderzoeken we hoe jij om wil gaan met jouw verlieservaringen of trauma. Wat heb jij nodig om op eigen wijze je trauma’s te doorvoelen en doorleven zodat de effecten niet meer dagelijks in de weg zitten. Hierbij rekening houdend met leeftijd en ontwikkelingsfase. Vandaar de naam “De Schatkist”.

Er wordt bij verlies vaak gesproken over ‘verwerken’. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit niet bestaat en we als mens de verliezen die we meemaken verweven in ons verdere leven. Hier betekenis aan geven om vervolgens deze verliezen in iedere ontwikkelingstaak weer te kunnen ontmoeten en verder te gaan. Een verlies is nooit weg of over! Wel kun je ermee leren leven en er zelfs vrij mee leven!

Visie

Vertrouwen, enthousiasme, lef en humor zijn sleutelwoorden waarmee ik me verbind met de hulpvrager. Met aandacht en respect voor een ieders verhaal ga ik op zoek naar verbinding, hoop en zicht op de toekomst. Mijn therapeutische aanpak is eclectisch en intuïtief. Ik maak gebruik van verschillende methodieken met als belangrijkste uitgangspunt in de begeleiding het werken vanuit het systemisch perspectief. Dit betekent dat ik jou niet zie als een ‘los’ individu, maar als een individu binnen de context van een gezin, familie, school, buurt, club, kerk en cultuur.

De Schatkist

Wil jij minder emotionele pijn, meer ontspanning, leren omgaan met overspoelende emoties, van overleven naar leven, bewustwording en inzicht in hoe rouw of trauma bij jou werkt, jezelf beter leren kennen, leren je grenzen aangeven, of meer rust in je hoofd en je lijf! Wees dan welkom!

Organisaties waaraan ik verbonden ben:

-Naast mijn werkzaamheden vanuit mijn praktijk ben ik ook verbonden als opleider aan de opleiding ‘Land van Rouw’.
https://www.landvanrouw.nl/opleiders-en-gastdocenten/roza-boer-2/
-Ik ben als verliestherapeut verbonden aan het Netwerk integrale kindzorg Utrecht (NIK). NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines.
https://www.nikutrecht.nl/

 

 

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mailen of bellen kan ook! info@deschatkistverlies.nl of 06 -18435459

Maak een afspraak

Wereld

Er leeft een wereld in jou.

Je kunt afscheid nemen van je familie en vrienden.
En kilometers bij ze vandaan gaan wonen, maar...
Je zult ze altijd bij je dragen in je hart, je hoofd, Je maag, omdat je niet alleen in een wereld leeft,
Maar er leeft een wereld in jou.

Vrij vertaald naar Frederik Buechner,
Telling the Truth
wereld