Over Mij

Mijn naam is Roza Boer-Weeda, (1975) getrouwd met André en moeder van een zoon en 2 dochters. Met jarenlange ervaring in het speciaal basisonderwijs als leerkracht, gedragsspecialist en trainer ben ik veel in aanraking gekomen met kinderen die op de een of andere manier zijn vast gelopen in hun jonge levens. Dit vastlopen heeft soms alles te maken met verlieservaring, hechting en rouw. Door een verlieservaring kun je tijdelijk de verbinding met jezelf en de omgeving kwijt zijn. Het weer in verbinding komen en weer zicht te krijgen op de schatten die je bezit is er de mogelijkheid om verliezen te kunnen dragen en verweven.

Uit eigen ervaring weet ik hoe pijnlijk en ingewikkeld het kan zijn om als jong kind te leven met verlies. Mijn vader is overleden toen ik 13 jaar was. Hij overleed aan de gevolgen van kanker. Als jong meisje maakte ik daar alles over mee, maar praten deed ik niet. De gevolgen van dit jong ouderverlies heeft veel impact gehad op mijn leven. Mijn eigen levensgebeurtenissen zijn een drijfveer voor mijn werk. Thema’s als rouw en verlies en misbruik hebben mij o.a. geleerd wat veerkracht, lef en daadkracht betekent. Door persoonlijke ervaring en daarnaast de kennis en ervaring vanuit de cursus ‘contextuele leerlingbegeleiding en de verdiepende opleiding “land van rouw” wil ik een begeleidingsaanbod creëren voor kinderen en jongeren om te leren gaan met verlieservaringen. Daarnaast bied ik informatie voor opvoeders/ondersteuners, scholen, zorginstanties en kerken middels trainingen of workshops.

Missie

Ieder mens bezit een schat aan mogelijkheden en kwaliteiten. Verliezen, omstandigheden en rouw kunnen ertoe bijdragen dat je als kind of jongere tijdelijk niet meer bij jezelf en je kwaliteiten kan komen. Samen onderzoeken we wat er voor nodig is om op maat en eigen wijze weer toegang te krijgen tot de schatten en de kracht die het kind/jongere bezit, rekening houdend met leeftijd en ontwikkelingsfase. Vandaar de naam “De Schatkist”.

We gaan op ontdekkingstocht om zicht te krijgen op wat zich aandient en wat het kind of de jongere nodig heeft om weer toegang te krijgen tot die schatten. Er wordt bij verlies vaak gesproken over ‘verwerken’. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit niet bestaat en we als mens de verliezen die we meemaken verweven in ons verdere leven. Hier betekenis aan geven om vervolgens deze verliezen in iedere ontwikkelingstaak weer te kunnen ontmoeten en verder te gaan. Een verlies is nooit weg of over!

Visie

Vertrouwen, enthousiasme, lef en humor zijn sleutelwoorden waarbinnen ik als schatgraver mee wil zoeken naar wat nodig is voor het kind en de jongere en zijn/haar omgeving om verder te kunnen. Met aandacht voor verhalen van kinderen en hun naasten ga ik op zoek naar verbinding, hoop en zicht op de toekomst. Daarnaast werk ik vanuit een christelijke levensvisie. Ik maak gebruik van verschillende methodieken met als belangrijkste uitgangspunt in de begeleiding het werken vanuit het systemisch perspectief. Dit betekent dat ik het kind of de jongere niet zie als een ‘los’ individu, maar als een individu binnen de context van een gezin, familie, school, buurt, kerk en cultuur.

De Schatkist

Kinderen en jongeren kun je niet beschermen tegen verlies, rouw en pijn. Wel kan je ze er mee om leren gaan. ‘Rouw is de achterkant van liefde’ en een proces dat tijd en ruimte kost.  Voor iedereen een uniek proces, zoals een vingerafdruk. Kinderen hebben nog te leren wat voor gevoelens er allemaal bestaan en hoe je hiermee om kan gaan. Jonge kinderen begrijpen de onomkeerbaarheid van een verlies nog niet of niet goed. Jongeren vaak wel, maar hebben een ander ontwikkelingsaspect dat een grote rol speelt, namelijk het losmaken van het gezin.

Het komt ook voor dat een kind of jongere meer nodig heeft dan de beschikbare volwassenen, of je hebt als ouders-omgeving een ‘niet pluis gevoel’. Verlies en rouw kan tijdelijk het zicht op zichzelf of de toekomst belemmeren. Verdriet dient zich in golven aan en het kan lijken alsof het kind en/of de jongere delen van zichzelf lijkt kwijt te raken. Gevolg hiervan kan zijn dat kinderen en jongeren veranderen in hun gedrag en dit langdurig aanhoudt. Dan is het belangrijk om deze gevoelens te delen en met elkaar te bespreken welke hulp het meest geschikt is op dat moment voor dat kind en die jongere.  Binnen deze begeleiding is aandacht voor de gehele context van het kind en de jongere zelf. Een kind staat in verbinding met zijn familie en omgeving. Invloeden vanuit deze context kunnen een belangrijke bron van steun zijn.

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mailen of bellen kan ook! info@deschatkistverlies.nl of 06 -18435459

Maak een afspraak

Wereld

Er leeft een wereld in jou.

Je kunt afscheid nemen van je familie en vrienden.
En kilometers bij ze vandaan gaan wonen, maar...
Je zult ze altijd bij je dragen in je hart, je hoofd, Je maag, omdat je niet alleen in een wereld leeft,
Maar er leeft een wereld in jou.

Vrij vertaald naar Frederik Buechner,
Telling the Truth
wereld