Jongeren

 • Help, mijn kind laat op school ander gedrag zien!
 • Mijn kind heeft angst om in te slapen!
 • Mijn kind trekt zich terug en heeft weinig interesse in de wereld om zich heen!

Zomaar een aantal gedragingen die kinderen laten zien. Verlies en rouw staat de ontwikkeling tijdelijk in de weg. Individuele begeleiding bestaat uit het samen praten, spelen, bewegen, of andere (creatieve) werkvormen. Dit is afhankelijk van wat past bij het kind, of de jongere. De begeleiding start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en waar mogelijk het kind of de jongere zelf. In overleg zal worden gekeken hoeveel begeleidingsmomenten er nodig zijn.

Individuele begeleiding bij verlies en rouw door:

 • overlijden
 • echtscheiding
 • uithuisplaatsing
 • seksueel misbruik
 • verhuizing
 • plaatsing in adoptie/pleeggezin
 • het moeten verlaten van land

Jongeren zijn bezig met grote ontwikkeltaken van kind naar adolescent. Dat alleen is al een hele klus, waarbij de jongere het gevoel kan hebben het zicht op zichzelf kwijt te zijn. Een verlieservaring kan deze ontwikkeling beïnvloeden. Een jongere rouwt met het bewustzijn van een adolescent. De reacties worden daarom niet altijd begrepen door volwassenen.

Omdat je na een verlies kwetsbaarder bent, is het niet gemakkelijk om over gevoelens te praten. Vrienden en leeftijdsgenoten hebben vaak niet de ervaring die de jongere heeft en praten over gevoelens kan dan een opgave zijn.

Reacties die bij de jongere kunnen horen zijn:

 • ontreddering, opstandigheid, terugtrekken in zichzelf, niet accepteren van enige bemoeienis
 • spijbelen, risicovol gedrag (het uitdagen van de dood), drugsgebruik enzovoort
 • bij verlies van een van de ouders krijgen of nemen jongeren soms teveel verantwoordelijkheid in het gezin
 • Het is van belang dat jongeren de ruimte krijgen te rouwen zoals zij dat zelf willen. Het is goed om jongeren te stimuleren hun verdriet te delen met anderen, met name met hun vrienden en vriendinnen.

Na begeleiding

 • Sta je steviger in je schoenen
 • Lukt het je om te gaan met overspoelende emoties
 • Herken je emoties beter en leer je ermee omgaan
 • Heb je meer balans in het spelen, leren, werken en af en toe stilstaan bij het verlies
kompas

Hé, jij daar!

Ben jij die jongere die het even niet meer weet? Ben jij die jongere die zich afvraagt of dat wat hij of zij voelt wel normaal is? Lijkt het alsof je leven op z’n kop staat en is het een chaos van binnen? Heb jij het lef om weer toegang te krijgen tot die briljante jongen of meid die je bent? Ben jij bereid om aan de slag te gaan en te werken aan jezelf? Ik weet uit ervaring hoe spannend dit soms kan zijn! Ik help je graag een stukje verder in jouw zoektocht. Ben je nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Bel of mail gerust!

Neem contact op

Verdriet

Verdriet

Daarbinnen in mij woont een ander dan ik laat zien.
Misschien, misschien, word ik in de loop der tijd van mijn buitenste bevrijd.
Wikken en wegen houdt mij tegen.
Die binnen in mij heeft verdriet dat je niet ziet.
Ook ik nog niet.
Maar ik voel het wel als ik je dit vertel.

gedicht