Kinderen en Jongeren

Begeleiding aan kinderen

Kinderen kunnen wat ze ervaren nog niet ‘vangen’ in woorden en gedachten en hebben nog niet de mentale ontwikkeling of levenservaring om zich te realiseren dat wat ze voelen en ervaren rouwemoties zijn. Deze wirwar van gevoelens kan erg verwarrend en beangstigend zijn. Hun verdriet komt naar buiten middels emoties, lichamelijke reacties en in gedrag. Kinderen leren ontzettend veel en hun fysieke, mentale en sociale ontwikkeling gaat razend snel. Het is moeilijk voor kinderen om zowel te rouwen als hun normale ontwikkeling te volgen. Je ziet dan ook vaak dat kinderen die rouwen een stapje terug zetten in hun ontwikkeling, of juist heel snel volwassen worden. Ook komt het voor dat een kind zijn of haar rouw uitstelt tot er later meer ruimte voor ontstaat. Het op maat aansluiten op de behoefte van het kind op dat moment biedt mogelijkheid in de begeleiding om toegang te krijgen en verbinding te maken met dat wat er is.
 • Help, mijn kind laat op school ander gedrag zien!
 • Mijn kind heeft angst om in te slapen!
 • Mijn kind trekt zich terug en heeft weinig interesse in de wereld om zich heen!
Zomaar een aantal gedragingen die kinderen laten zien. Verlies en rouw staat de ontwikkeling tijdelijk in de weg. Individuele begeleiding bestaat uit het samen praten, spelen, bewegen, of andere (creatieve) werkvormen. Dit is afhankelijk van wat past bij het kind, of de jongere. De begeleiding start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en waar mogelijk het kind of de jongere zelf. In overleg zal worden gekeken hoeveel begeleidingsmomenten er nodig zijn.

Individuele begeleiding bij verlies en rouw door:

 • overlijden
 • echtscheiding
 • uithuisplaatsing
 • seksueel misbruik
 • verhuizing
 • plaatsing in adoptie/pleeggezin
 • het moeten verlaten van land
 

Na begeleiding

 • Sta je steviger in je schoenen
 • Lukt het je om te gaan met overspoelende emoties
 • Herken je emoties beter en leer je ermee omgaan
 • Heb je meer balans in het spelen, leren, werken en af en toe stilstaan bij het verlies

Begeleiding aan jongeren

Jongeren zijn bezig met grote ontwikkeltaken van kind naar adolescent. Dat alleen is al een hele klus, waarbij de jongere het gevoel kan hebben het zicht op zichzelf kwijt te zijn. Een verlieservaring kan deze ontwikkeling beïnvloeden. Een jongere rouwt met het bewustzijn van een adolescent. De reacties worden daarom niet altijd begrepen door volwassenen. Omdat je na een verlies kwetsbaarder bent, is het niet gemakkelijk om over gevoelens te praten. Vrienden en leeftijdsgenoten hebben vaak niet de ervaring die de jongere heeft en praten over gevoelens kan dan een opgave zijn. Reacties die bij de jongere kunnen horen zijn:
 • ontreddering, opstandigheid, terugtrekken in zichzelf, niet accepteren van enige bemoeienis
 • spijbelen, risicovol gedrag (het uitdagen van de dood), drugsgebruik enzovoort
 • bij verlies van een van de ouders krijgen of nemen jongeren soms teveel verantwoordelijkheid in het gezin
 • Het is van belang dat jongeren de ruimte krijgen te rouwen zoals zij dat zelf willen. Het is goed om jongeren te stimuleren hun verdriet te delen met anderen, met name met hun vrienden en vriendinnen.

Voor wie nog meer?

De schatkist is er ook voor de omgeving die vragen heeft. Hoe kan ik het beste begeleiden en ondersteunen? Wat zeg en doe ik wel/niet?
 • Voor ouders/opvoeders, familie en vrienden. Ik kan ondersteunen door praktische handreikingen te geven. Naar wens en behoefte is er ruimte voor jouw persoonlijke begeleiding.
 • Scholen, zorginstanties, kinderopvanginstanties en kerken kunnen bij mij terecht voor begeleiding en vragen. Samen bespreken we welke begeleiding gewenst is.
 • Middels workshops en trainingen kan ook preventief gewerkt worden aan het versterken van een omgeving waarbinnen het omgaan met rouw en verlieservaring een belangrijk onderwerp is. Samen kunnen we een plan van aanpak overleggen om dit op maat vorm te geven. Te denken valt aan scholen, pastoraat, kerken en andere organisaties.

Verdriet

Verdriet

Daarbinnen in mij woont een ander dan ik laat zien.
Misschien, misschien, word ik in de loop der tijd van mijn buitenste bevrijd.
Wikken en wegen houdt mij tegen.
Die binnen in mij heeft verdriet dat je niet ziet.
Ook ik nog niet.
Maar ik voel het wel als ik je dit vertel.

gedicht